Grutsk op us weidefugels

adminNieuws

Friese Schapenkaas doet mee aan de Campagne “Grutsk op ús Greidefûgels” 2019 


Minimaal 100 hectare nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden in Fryslân. Dat is dit jaar het doel van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels. Want een bloeiende agrarische natuur is goed voor onze weidevogels. Negen partijen komen samen in actie om weidevogels in ons Friese landschap te beschermen. Op de boerderij van familie Tjeerdsma in De Veenhoop vragen zij aandacht voor het begin van het broedseizoen. Lees verder